Skip to content

Polityka prywatności

Karta informacyjna RODO

Informacja na temat celów i zasad przetwarzania danych osobowych przez passion and youth Paulina Kajzerek

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

 • Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest passion and youth Paulina Kajzerek z siedzibą w Katowicach, ul. Przedwiośnie 3a/6, NIP: 6342630894. Możesz się z nami skontaktować: wysyłając e-mail na adres paulina@wild-free.pl lub dzwoniąc pod jeden z naszych numerów dostępnych na stronie

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 • Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie niezbędności przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych oraz na podstawie konieczności przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora:

  • np. w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów lub przygotowania sprofilowanej oferty i dokonania wyceny w odpowiedzi na zadane zapytanie.

Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych?

 • W przypadku zdecydowania się na zakup, Twoje dane osobowe mogą być przekazane podmiotom zajmującym się organizacją wyjazdu lub zajęć (obiekt, organizator, przewoźnik, ubezpieczyciel) o czym zostaniesz poinformowany podczas podpisywania umowy, w której zawarte będą dane administratora danych. Poza tym nie przekazujemy ŻADNYM innym podmiotów ŻADNYCH twoich danych, chyba że konieczność taka wynikać będzie np. z przepisów prawa.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

 • Twoje dane osobowe będą do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy o świadczeniu usług turystycznych.

 • Przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego w momencie, kiedy zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania w tym zakresie.

Jakie przysługują Ci prawa w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych?

Zawsze możesz poprosić nas o dostęp do swoich danych osobowych. Możesz również skorzystać z prawa żądania sprostowania swoich danych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania:

 • w zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
 • w zakresie, w jakim przetwarzamy dane osobowe na podstawie Twojej zgody masz prawo jej wycofania w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 • przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

 • Podanie przez Ciebie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy usługi. Podanie niektórych danych jak nr telefonu lub adres e-mail czy data urodzenia niezbędne są do przygotowania i wysłania oferty oraz prawidłowego oszacowania ceny wyjazdu ze względu np. na zniżki dla dzieci uzależnione od wieku uczestnika.
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolna.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zachęcamy również do zapoznania się z Informatorem RODO znajdującym się na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji: https://www.gov.pl/cyfryzacja/rodo-informator

Klauzula informacyjna – newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest  passion and youth Paulina Kajzerek z siedzibą w Katowicach, ul. Przedwiośnie 3a/6, NIP: 6342630894. Podawane dane osobowe, w braku odmiennej zgody, przetwarzane będą celem realizacji usługi newslettera.

Klauzula informacyjna – formularz kontaktowy

Administratorem Państwa danych osobowych jest  passion and youth Paulina Kajzerek z siedzibą w Katowicach, ul. Przedwiośnie 3a/6, NIP: 6342630894.Podawane dane osobowe, w braku odmiennej zgody, przetwarzane będą celem odpowiedzi na zapytania kontaktowe.